Brukerverktøy

Nettstedverktøy


linux

Halvnyttige kommandoar for linux

Legge bruker i gruppe

adduser <user> <group>

Nice

nice -n 19 <cmd> # 19 er lavest pri, -19 er høyest

Og for å endre på pid som kjører

renice -n 19 <pid>

find and copy

find . -iname "*foobar*" -exec cp "{}" ~/foo/bar \;
linux.txt · Sist endret: 2017-11-07 20:32 (ekstern redigering)