Brukerverktøy

Nettstedverktøy


raspi-kiosk
cat .config/autostart/startup.desktop 
[Desktop Entry]
Type=Application
Exec=/home/pi/bin/startup.sh
#!/bin/bash

# Turn off screen blanking
xset -dpms
xset s off

# Remove mouse cursor
unclutter &

# Set chromium exit status to clean so it does not complain on startup
sed -i 's/"exited_cleanly":false,/"exited_cleanly":true,/' /home/pi/.config/chromium/Local\ State
sed -i 's/"exited_cleanly":false,/"exited_cleanly":true,/' /home/pi/.config/chromium/Default/Preferences

# Start VNC server
/home/pi/bin/vnc.sh &

# Start chromium
chromium-browser --kiosk `cat /home/pi/chromium_url`
raspi-kiosk.txt · Sist endret: 2017-11-07 20:32 (ekstern redigering)