Brukerverktøy

Nettstedverktøy


raspi-kiosk

Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

raspi-kiosk [2017-11-07 20:32] (nåværende versjon)
Linje 1: Linje 1:
 +  cat .config/​autostart/​startup.desktop ​
 +  [Desktop Entry]
 +  Type=Application
 +  Exec=/​home/​pi/​bin/​startup.sh
  
 +<​code>​
 +#!/bin/bash
 +
 +# Turn off screen blanking
 +xset -dpms
 +xset s off
 +
 +# Remove mouse cursor
 +unclutter &
 +
 +# Set chromium exit status to clean so it does not complain on startup
 +sed -i '​s/"​exited_cleanly":​false,/"​exited_cleanly":​true,/'​ /​home/​pi/​.config/​chromium/​Local\ State
 +sed -i '​s/"​exited_cleanly":​false,/"​exited_cleanly":​true,/'​ /​home/​pi/​.config/​chromium/​Default/​Preferences
 +
 +# Start VNC server
 +/​home/​pi/​bin/​vnc.sh &
 +
 +# Start chromium
 +chromium-browser --kiosk `cat /​home/​pi/​chromium_url`
 +</​code>​
raspi-kiosk.txt · Sist endret: 2017-11-07 20:32 (ekstern redigering)