Brukerverktøy

Nettstedverktøy


temp

time ssh root@kolje «dd if=/restore/ax100/disk_X_mounted_at_1.img.gz» | gunzip | sudo dd of=/dev/sda bs=12MB

fisk
hei

photos_public.gne

temp.txt · Sist endret: 2017-11-07 20:32 (ekstern redigering)